Liceul Teoretic Emil Racovita

 

 

 

UAT Techirghiol are în implementare proiectul ”Creșterea eficienței energetice a clădirii publice – Liceul Teoretic Emil Racoviță, oraș Techirghiol, județul Constanța”, finanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa Prioritară 3, ”Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon”. Imobilul Liceul Teoretic ”Emil Racoviță” Techirghiol, care face obiectul acestui proiect, este constituit din mai multe corpuri, dintre care corpurile C7 (Corpul B) și C8 (Corpul A)...
Având în vedere prevederile Ordinului comun nr. 5.487/1.494/2020 pentru aprobarea măsurilor de organizare a activităţii în cadrul unităţilor/instituţiilor de învăţământ în condiţii de siguranţă epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2, Consiliul de administrație al Liceului Teoretic ”Emil Racoviță” a hotărât aplicarea scenariului verde, cu detaliile menționate în documentele atașate.
În tabelul atașat se găsește lista elevilor admiși în clasa a IX-a, învățământ profesional, an școlar 2020-2021

Facebook

Revista Liceului